MATERIJAL
• PVC tip 100 sa dodacima stabilizatora
• Maziva i boje (RAL 7011) bez omekšivača i bez punila
• DIN 8061-8062 Obeležavanje cevi odgovara Evropskim normama

FIZIČKA SVOJSTVA
• Specifična težina 1,38 1,42 kg/cm3
• Prekdna čvrstoća 500-550 kg/cm2
• Prekidno istezanje 10-50%
• Udarna žilavost: ne puca
• Tvrdoća: 90 Sh
• Tačka omekšivanja: 85°C
• Linearni koeficijent toplotnog istezanja: 0,08 mm/m/ °C
• Maksimalna temperatura primene: 40°C

HEMIJSKA SVOJSTVA
Otporne su na slatku i slanu vodu, na biljna i životinjska ulja, alkohol, hlorna jedinjenja, alkaloidne kiseline, baze i deterdžente. Cevi ne utiču na bistrinu, boju i ukus vode i na hemijski sastav. Nemaju u sebi opasnih teških metala kao što su kadmijum, olovo, kalaj…

OSTALE KARAKTERISTIKE
• Mala specifićna težina cevi omogućava olakšan
transport i rukovanje
• Mali koeficijent hidrauličkog otpora, dobra toplotna
izolacija sprečava zagrevanje u letnjim i zimskim uslovima
• Otpornost na starenje
• Jednostavno postavljanje
• Dužina cevi L = 6m

Radni pritisak 6 bara

Šifra   d DN s kg/m
10600004   63 50 1,9 0,56
10600005   75 65 2,2 0,78
10600006   90 80 2,7 1,13
10600007   110 100 3,2 1,63
10600009   140 125 4,1 2,64
10600010   160 150 4,7 3,44
10600012   200 180 5,9 5,50
10600013   225 200 6,6 6,80
10600014   250 230 7,3 7,42
10600015   280 260 8,2 10,50
10600016   315 300 9,2 13,3

Radni pritisak 10 bara

Šifra   d DN s kg/m
10600104   63 50 3,0 0,85
10600105   75 65 3,6 1,22
10600106   90 80 4,6 1,73
10600107   110 100 5,3 2,61
10600109   140 125 6,7 4,17
10600110   160 150 7,7 5,50
10600112   200 180 9,6 8,50
10600113   225 200 10,8 10,80
10600114   250 230 11,9 13,30
10600115   280 260 13,4 16,80
10600116   315 300 15,0 22,00

Radni pritisak 16 bara

Šifra   d DN s kg/m
10600104   63 50 4,7 1,3
10600105   75 65 5,5 1,8
10600106   90 80 6,6 2,6
10600107   110 100 8,1 3,8
10600109   140 125 10,3 6,2
10600110   160 150 11,8 8,2

 

 

SPAJANJE CEVI
“ANGER-LOCK” zaptivna gumica predviđa kombinaciju otvora I pritisak zaptivke koja je čvrsto montirana u mufu cevi, praveći zaptivku celinom cevi I eliminišući mnoge nepovoljne okolnosti ostalih tipova gumica. Kada se dve cevi spajaju, gumeni spoj je tako dizajniran da se deformiše da pravi pritisak na muf I na cev I tako ostvaruje idealan spoj. Pritisak u cevima može da varira i u tim uslovima gumica mora da prati te deformacije, dok kod standardnih gumica, koje dozvoljavaju pesku I ostalim nečistoćama da se sjedine sa gumicom, dizajn “ANGER-LOCK” gumica je takav da sprečava ovaj problem. Zaptivna gumica je postavljena u mufu cevi I tako stiže do kupca.

MINIMALNA SNAGA ZA POSTAVLJANJE
“ANGER-LOCK” zaptivke su tako dizajnirane da olakšavaju radniku montažu u rovu, I nemoguće je da gumica ispadne ili da se okrene naopako tako da rizik od pogrešne montaže praktično ne postoji. Sve što je potrebno je podmazati prsten cevi. Otvor je dizajniran tako da je potrebna vrlo mala sila za postavljanje, centriranje I spajanje cevi I smanjen je rizik od pomeranja gumice, čak I veći prečnici cevi mogu se spajati bez specijalizovanih alata I opreme za spajanje. Cevi I fiting se mogu spajati zajedno lako I brzo.

Ispitivanje ceviISPITIVANJE CEVI NA PRITISAK
Cevovod se mora napuniti vodom uz obavezno ispustanje vazduha. Ispitivanje cevovoda se mora izvršiti pre puštanja u eksploataciju. Ispitni pritisak je obično do 1,3 puta veći od radnog pritiska. Ispituju se deonice do 500 metara. Ako se javljaju velike visinske razlike, moraju se izabrati takve dužine deonica da se prilikom ispitivanja u najvišoj tački cevovoda ostvari bar radni pritisak. Spojeve treba ostaviti nezatrpane dok se ne izvrši ispitivanje. Pre punjenja vodom cevovod mora biti kompletno usidren kako bi se smanjilo pomeranje, a time I propuštanje vode na spojevima za vreme ispitivanja i eksploatacije. Za kontrolu pritiska koristiti dva manometra čija je podela 0,1 kp/cm2. Manometar se obično postavlja na najnižoj tački deonice. Trajanje ispitivanja je 2h.
Polaganje ceviPOLAGANJE CEVI
Za ispravnu i brzu montažu potreban je dobro pripremljen rov za polaganje. Dubina rova potrebno je u zavisnosti od klimatskih uslova terena da bude tolika da se voda ne smrzne ili da ne bude topla (cca 1m). Cev mora celom dužinom ležati u rovu i to na rastresitom materijalu kao što je pesak, ilovača ili sličan materijal koji nema krupnijeg kamena. Kod zatrpavanja cevovoda, prvi sloj iznad cevi mora biti od istog materijala.
Oba sloja treba nabiti pre zatrpavanja rova. b=d+2×200 b-širina rova.

Hidrauličko dimenzionisanje cevi

U tablicama su dati podaci za gubitke u cevovodu

Gubici u cevovodu za cevi 6 bara

D-d 110-103.6 140-131.8 160-150.2 225-211.8 315-296.6
v Q I Q I Q I Q I Q I
m/s i/s m/100m i/s m/100m i/s m/100m i/s m/100m i/s m/100m
0.1 0.84 0.015 1.36 0.014 1.78 0.120 3.52 0.008 6.91 0.004
0.2 1.68 1.060 2.73 0.040 3.56 0.035 7.05 0.024 13.82 0.016
0.3 2.53 0.124 4.10 0.062 5.34 0.072 10.57 0.045 20.73 0.031
0.4 3.37 0.197 5.46 0.144 7.12 0.122 14.10 0.078 27.64 0.048
0.5 4.21 0.272 6.82 0.208 8.90 0.180 17.62 0.114 34.55 0.075
0.6 5.06 0.385 8.20 0.282 10.68 0.244 21.14 0.160 41.46 0.108
0.7 5.90 0.515 9.55 0.375 12.74 0.322 24.66 0.214 48.36 0.138
0.8 6.74 0.645 10.90 0.478 14.25 0.410 28.20 0.265 55.27 0.176
0.9 7.59 0.785 12.28 0.586 16.03 0.490 31.71 0.335 62.18 0.220
1.0 8.43 0.995 13.64 0.725 17.81 0.600 35.23 0.404 69.10 0.268
1.2 10.12 1.382 16.37 0.996 21.36 0.825 42.27 0.545 82.91 0.372
1.4 11.80 1.738 19.10 1.315 24.94 1.120 49.32 0.735 96.73 0.492
1.6 13.49 2.242 21.83 1.660 28.50 1.420 56.37 0.940 110.55 0.632
1.8 15.17 2.750 24.55 2.050 32.06 1.760 63.42 1.050 124.36 0.774
2.0 16.86 3.300 27.29 2.480 33.60 2.120 70.46 1.420 138.20 0.944
2.5 21.10 5.050 34.11 3.750 44.50 3.180 88.10 2.100 172.70 1.420
3.0 25.29 7.020 40.93 5.260 53.44 4.480 105.70 2.980 207.70 2.000
4.0 33.72 11.850 34.87 8.820 71.25 7.600 140.90 5.080 276.40 3.400

Gubici u cevovodu za 10 bara

D-d 110-103.6 140-131.8 160-150.2 225-211.8 315-296.6
v Q I Q I Q I Q I Q I
m/s i/s m/100m i/s m/100m i/s m/100m i/s m/100m i/s m/100m
0.1 0.78 0.18 1.26 0.016 1.64 0.012 3.25 0.009 6.38 0.004
0.2 1.55 0.06 2.52 0.040 3.28 0.038 6.50 0.025 12.76 0.014
0.3 2.32 0.12 3.78 0.040 4.92 0.080 9.75 0.050 19.14 0.030
0.4 3.10 0.20 5.04 0.140 5.56 0.120 13.00 0.080 25.50 0.050
0.5 3.88 0.30 6.29 0.210 8.20 0.180 16.25 0.120 31.90 0.080
0.6 4.65 0.40 7.54 0.280 9.84 0.250 19.50 0.160 38.28 0.110
0.7 5.43 0.51 8.80 0.380 11.48 0.330 22.74 0.210 44.66 0.140
0.8 6.20 0.62 10.00 0.450 13.43 0.420 26.00 0.280 51.00 0.180
0.9 6.98 0.78 11.32 0.580 11.77 0.520 29.24 0.350 57.40 0.230
1.0 7.76 0.96 12.58 0.750 16.42 0.630 32.50 0.420 63.80 0.280
1.2 9.31 1.25 15.10 0.990 19.70 0.860 39.00 0.570 76.55 0.380
1.4 10.86 2.80 17.60 1.350 22.80 1.140 45.50 0.780 89.30 0.520
1.6 12.41 2.30 20.10 1.700 26.26 1.460 52.00 0.980 102.00 0.660
1.8 13.96 270 11.64 2.100 29.54 1.810 58.50 1.220 114.80 0.800
2.0 15.52 3.20 45.16 2.500 32.82 2.240 63.00 1.450 127.60 0.980
2.5 19.40 5.00 31.45 3.900 41.03 3.360 81.23 2.200 159.50 1.580
3.0 23.28 6.80 37.74 5.400 49.24 4.650 97.50 3.100 191.40 2.100
4.0 31.00 12.00 50.20 9.200 55.60 7.500 130.00 5.300 255.20 3.500