Polietilenske cevi su žute ili crne boje sa glatkim spoljnim zidovima i orebrenim unutrašnjim zidom. Cevi su izradene od polietilena visoke gustine PEHD-80 , PEHD 100. Nazivni pritisak prilikom uvlacenja optickih kablova u cevi na +20C treba da bude 6 bara. Cevi se koriste za uvlacenje optickih telekomunikacionih kablova u gradskoj i medugradskoj mreži. Ove cevi odgovaraju uslovima kvaliteta propisanim u “PTT Vesniku” 25/87 za opticke kablove.Pakovanje u koturu od 500 m i mogucnost pakovanja po zahtevu kupca.

Zemlje u kojima plasiramo proizvode
 • SRBIJA

 • UKRAINA

 • BOSNA i HERCEGOVINA

 • RUMUNIJA

 • ALBANIJA

 • HRVATSKA

 • BUGARSKA

 • CRNA GORA

 • GRCKA

 • POLJSKA

 • MAKEDONIJA